Müller & Karle

Müller & Karle produceert sinds 1990 minimaalsmeersystemen.
Deze systemen worden wereldwijd in verschillende industrietakken
ingezet en hebben onder de moeilijkste omstandigheden hun
kwaliteit en bedrijfszekerheid aangetoond.

Minimaalsmering
De minimaalsmeertechniek is een toepassing van smering voor verspanende processen in de metaalbewerking. Deze techniek maakt het mogelijk een smeerfilm aan te brengen zeer dicht bij de snijkant.

De wrijving tussen gereedschap, werkstuk en spaan wordt door het smeereffect sterk gereduceerd. De spanen en het werkstuk blijven bijna droog en de machine schoon. Het onderhoud van koelvloeistoffen komt te vervallen. In vergelijking tot de conventionele koeling biedt deze techniek de mogelijkheid zowel efficient als milieuvriendelijk te produceren en dit met een hogere snijsnelheid, gereedschapsstandtijd en een betere oppervlaktegesteldheid.